UWAGA:

Składanie podań odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

na adres: sekretariat@psm.stargard.pl

UWAGA:   Termin składania podań został przedłużony   do 17.06.2020