UWAGA:

Składanie podań odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

na adres: sekretariat@psm.stargard.pl